Ik doe onderzoek naar, en schrijf en spreek over de democratische rechtsstaat, uitsluiting en sociale rechtvaardigheid. Na de verdediging van mijn promotieonderzoek aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam in 2016, verhuisde ik met man en kinderen naar de VS. In 2018 ben ik op zoek gegaan naar de betekenis van uitsluiting in een democratie. Dit heeft geleid tot de publicatie van mijn boek Vreemde eenden. Op zoek naar gelijkheid in een wereld vol anderen (2021, Uitgeverij Podium).

Tijdens mijn studie rechten (masters staatsrecht en internationaal publiekrecht) aan de Universiteit van Amsterdam heb ik een half jaar aan Université Paris I – Panthéon Sorbonne gestudeerd. Bij terugkomst mocht ik deelnemen aan de BKB academie. Na mijn afstuderen werkte ik twee jaar als strateeg en onderzoeker bij BKB Campagnebureau. In 2009 heb ik me gebogen over een vooronderzoek naar de relatie nieuwe media en democratie voor Stichting Democratie en Media. In mijn daaropvolgende promotieonderzoek bestudeerde ik de normatieve claim dat NGOs bijdragen aan de democratische legitimiteit van internationaal recht. Tussen 2010 en 2011 was ik visiting researcher aan University of Sydney Law School, Australië. Daarna werkte ik – naast mijn promotieonderzoek – als docent aan het Ad de Jonge Center for Intelligence and Security Studies.

Ik ben negen jaar betrokken geweest bij stichting Join for Joy. Join for Joy ondersteunt basisscholen in de rurale gebieden van Oost Afrika met de implementatie van spelenderwijs leren. Ik ontwierp en implementeerde een Monitoring en Evaluatiesysteem, en ontwikkelde de lange termijn strategie met een focus op gender equality.

In de zomer van 2022 heb ik voor honoursstudenten aan de UvA een interdisciplinair vak “Reimagining equality” ontwikkeld voor het Instituut voor Interdisciplinaire Studies. Als docent begeleid ik studenten in hun zoektocht naar de betekenis van democratie, gelijkheid en vrijheid en uitsluiting, door het bestuderen van maatschappelijke en psychologische factoren zoals groepsdynamiek, vooroordelen, normconformiteit en vooroordelen. Gezamenlijk reflecteren we op de thema’s identiteit, actie en emancipatie, constructief kritiek, empathie en op de rol van de wetenschap in het bestendigen en bestrijden van uitsluiting.