Ik doe onderzoek naar, en schrijf en spreek over de democratische rechtsstaat, uitsluiting en sociale rechtvaardigheid. Na de verdediging van mijn promotieonderzoek aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam in 2016, verhuisde ik met man en kinderen naar de VS. Tussen 2016 en 2020 ben ik als associate researcher verbonden geweest aan ACIL, UvA. Ik publiceer wetenschappelijke artikelen en blogs en schrijf opiniestukken voor onder andere Volkskrant en Trouw.

In 2018 ben ik op zoek gegaan naar de betekenis van uitsluiting in een democratie. Dit heeft geleid tot de publicatie van mijn boek Vreemde eenden. Op zoek naar gelijkheid in een wereld vol anderen (2021, Uitgeverij Podium). Ik vraag me in Vreemde eenden af hoe uitsluiting tot stand komt, wie erbij gebaat is en waarom we er zo lastig over kunnen praten. Om antwoord op deze vragen te geven bundel ik wetenschappelijk onderzoek en interviews met vooraanstaande wetenschappers, beschrijf ik hoe groepsdynamieken werken, welke rol onze biologische en psychologische processen spelen, waarom we het gesprek niet aangaan en vooral: hoe we uitsluiting kunnen voorkomen.

Tijdens mijn studie rechten (masters staatsrecht en internationaal publiekrecht) aan de Universiteit van Amsterdam heb ik een half jaar Europees mededingingsrecht en internationaal strafrecht aan Université Paris I – Panthéon Sorbonne gestudeerd. Bij terugkomst mocht ik deelnemen aan de BKB academie. Na mijn afstuderen, met een scriptie over de controlerende rol van nationale parlementen op Europees beleid, werkte ik twee jaar als strateeg en onderzoeker bij BKB Campagnebureau. In 2009 ben ik teruggegaan naar de UvA. Allereerst heb ik me gebogen over een vooronderzoek naar de relatie nieuwe media en democratie voor Stichting Democratie en Media. In het daaropvolgende promotieonderzoek bestudeerde ik de normatieve claim dat NGOs bijdragen aan de democratische legitimiteit van internationaal recht. Tussen 2010 en 2011 heb ik als visiting researcher gewerkt aan University of Sydney Law School, Australië. Bij terugkomst aan de UvA werkte ik als docent aan het Ad de Jonge Center for Intelligence and Security Studies.

Ook ben ik betrokken bij stichting Join for Joy. In eerste instantie als bestuurslid en later als medewerker. Join for Joy ondersteunt basisscholen in de rurale gebieden van Oost Afrika met de implementatie van spelenderwijs leren. Ik ontwerp en implementeer voor Join for Joy een Monitoring en Evaluatiesysteem, denk mee over de lange termijn strategie en focus op gender equality.

In de zomer van 2022 zijn wij terug verhuisd naar Nederland. Voor honoursstudenten heb ik een interdisciplinair vak ontwikkeld voor het Instituut voor Interdisciplinaire Studies, UvA in het Engels (“Reimagining equalize as academic citizens”) en in het Nederlands (Gelijkheid en Uitsluiting). Gedurende twaalf weken onderzoeken we in een groep van ongeveer 25 studenten de betekenis van democratie, gelijkheid en vrijheid en richten we ons op uitsluiting, door het bestuderen van maatschappelijke en psychologische factoren zoals groepsdynamiek, vooroordelen, normconformiteit en vooroordelen. Samen reflecteren we op onze rol als academische burgers in de problematische realiteit van uitsluiting door te focussen op identiteit, op actie en emancipatie, constructief kritiek, empathie en de rol van de wetenschap.